Кыргызстанда кыйноолорго каршы коалициясы

Биргелешкен күч-аракеттердин жана ар бирибиздин аракетибиз менен гана кыйноолорго жана жазасыз калууга жол бербөөгө болот

hands

ЖАРДАМ КЕРЕК БОЛСО

hands
БИЗГЕ ЖАЗЫН

Биз кимбиз?

Кыйноолорго каршы Коалиция- бул 13 укук коргоочу уюмдан жана жеке 2 адамдан турган расмий эмес уюм.

Биз эмне иш кылабыз?

2011-жылдан бери биз кыйноолорду жана башка катаал мамилелерди алдын алуу жана ага каршы күрөшүү маселелерин чечип келе жатабыз. Коалициянын мучолору

100
кыйноо фактылары боюнча арыздар
0
өндүрүшкө киргизилген иштер
0
козголгон кылмыш иштери
10-декабрь – Бүткүл дүйнөлүк адам укугун коргоо күнү

Бардык адамдар эркин жана теӊ укуктуу болуп төрөлүшөт.

Ар бир адам жашоо жана эркиндик укугуна, пикир жана сөз эркиндиги укугуна, иштөө жана билим алуу укугуна ээ. Жана ошондой эле кыйноолордон эркин болуу укугуна ээ.

Мен, сен, биз теӊ, кадыр-барктуу жана эркин өлкөдө жашашыбыз керек!