Кыргызстанда кыйноолорго каршы коалициясы

Биргелешкен күч-аракеттердин жана ар бирибиздин аракетибиз менен гана кыйноолорго жана жазасыз калууга жол бербөөгө болот

ЖАРДАМ КЕРЕК БОЛСО

Биз кимбиз?

Кыйноолорго каршы Коалиция- бул 13 укук коргоочу уюмдан жана жеке 2 адамдан турган расмий эмес уюм.

Биз эмне иш кылабыз?

2011-жылдан бери биз кыйноолорду жана башка катаал мамилелерди алдын алуу жана ага каршы күрөшүү маселелерин чечип келе жатабыз. Коалициянын мучолору

100
кыйноо фактылары боюнча арыздар
0
өндүрүшкө киргизилген иштер
0
козголгон кылмыш иштери
Маалыматтык өнөктүк # МЕНКЫЙНООЛОРГОКАРШЫМЫН2020

Коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн Кыйноолорго каршы коалициясы 26 күндүк “Мен кыйноолорго каршымын” аттуу маалымат кампаниясын өткөрдү. Кыйноолорго каршы коалиция ар бир камкор адамга кайрылып, унчукпоого жана кыйноолор жана катаал мамилелер фактылары жөнүндө ачык айтууга чакырат. Күчтөрдү бириктирүү менен биз кыйноолорду токтото алабыз.

Далее