Коалиция жарыялаган материалдар

Өз ишмердүүлүгүнүн алкагында Кыйноолорго каршы коалиция адам укуктарын коргоо, кыйноолорго жана ылайыксыз мамиле кылуунун башка формаларына каршы туруу жаатында иш алпарган адистердин кеңири чөйрөсүнө пайдалуу жана кызыктуу боло турган тематикалык материалдарды даярдоо менен алектенет.

Кыргыз Республикасындагы кыйноо кесепеттеринин укуктук, медициналык жана социалдык залакасына изилдөө жүргүзүү