Мониторинг

Эркиндиктен ажыраткан / чектеген жерлерге мониторинг кылуу – бул кыйноолорго жана ырайымсыз мамилеге каршы күрөшүүнүн өзөктүү механизмдеринин бири болуп саналат. Мониторинг бир эле учурда бир нече функцияны аткарат. Ал кызматтагы адамдардын жана расмий макамы бар адамдардын башкаларга ылайыксыз мамиле кылган фактыларын аныктап, документтештирүүгө жардам берет. Мониторинг ырайымсыз мамиленин ар кыл формаларын болтурбоого көмөктөшөт жана жабык мекемелерде камалган адамдардын тикелей арыз берүү мүмкүнчүлүгү болушунун механизми болуп саналат. Биз жабык мекемелерге жарандык мониторинг кылуу иши кыйноо жана ырайымсыз мамиле жасоо фактыларынын азайышына таасир этет жана бул көрүнүштүн тутумдук себептерин талдоого шарт түзөт деп ишенебиз.  

Кыйноолорго каршы коалиция 2011-жылдан тартып тутумдук мониторинг менен алектенип келе жатат. 2014-жылдан тартып Коалиция КР Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбору менен биргеликте эркинен ажыратуу жайларын мониторинг кылууга катышып, КР Жогорку Кеңешине жыл сайын берилүүчү баяндаманы даярдоого активдүү катышат. Айталы, 2016-жылы Коалиция менен аталган Борбордун кызматкерлери 491 жолу эркинен ажыратуу жана чектөө жайларына барып келишкен.