Коалиция жөнүндө

Кыргызстандагы Кыйноолорго каршы коалиция – кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же ар-намысты басынткан мамиле кылуу менен жазалоого каршы күрөшүү максатында бириккен укук коргоо уюмдарынын, жарандык активисттердин жана журналисттердин бейформал түйүнү болуп саналат.

Коалициянын алгачкы курамы 2007-2009-жылдары түптөлгөн. Ошол мезгилде укук коргоо уюмдары менен активисттердин бирикмеси “Азаттык үнү укук коргоочуларынын түйүнү” деп аталчу. Ал 2003-жылдын март айынан тартып иштей баштаган. Кийинчерээк, 2011-жылы түйүн Кыргызстандагы Кыйноолорго каршы коалиция болуп өзгөртүлгөн. 2014-жылдын августунда Коалиция 2014-2017-жылдарга карата Өнүгүү стратегиясын иштеп чыгып, бекитти. Стратегия менен бирге эле Коалиция жөнүндө жобо жана Координациялык кеңеш жөнүндө жобо иштелип чыккан.

2017-жылдын апрель айына карата Коалиция өлкөнүн 5 облусундагы 16 уюмдан турат, анын ичинде көз карандысыз эксперттер да бар. Коалициянын мүчөлөрү көп жылдык тажрыйбасы бар алдыңкы укук коргоочу уюмдар болуп саналат. Коалициянын бардык мүчөлөрү ыктыярдуулук, тең укуктуулук, өз алдынча башкаруу жана мыйзамдуулук принциптерине негизденүү менен өлкөдөгү кыйноолорго каршы туруу боюнча жалпы ишти аткарып келе жатышат.

—♦—

МИССИЯ ЖАНА БААЛУУЛУКТАР

Кыргызстандагы кыйноолорго каршы биргелешип аракет кылуу менен

                Биз 2005-жылга карата Кыргызстанда

                      кыйноолордун тобокелдигин азайткан укуктук кепилдиктер,

                      кыйноолор жөнүндөгү бардык арыздарды натыйжалуу документтештирүү,

                      күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу,

                      жабыркагандарга тийиштүү компенсация берилип, реабилитациялоо иши колго алынат деп ишенебиз.

 

Миссиябызга жетүү максатында биз Коалициянын ишмердүүлүгүндөгү төмөнкү баалуулуктарга ыктай тургандыгыбызды билдиребиз:

  • Адамдын ар-намысынын кол тийбестиги – ар бир адамдын кыйноолордон абсолюттук түрдө эркин болуусу, эч бир шартта кыйноолорго жол берилбеши керек.
  • Адамдын укуктары жана эркиндиктери адамдын татыктуу жашоосун камсыздоонун зарыл шарты болуп саналат.
  • Укуктун жана мыйзамдын үстөмдүгү – кыйноолорго дуушар болгон ар бир адам корголууга укуктуу. Мыйзам алдында баары бирдей.

 

Коалицияны кыйноолорго каршы күрөшкө жарандардын катышуусунун, жарандык көзөмөлдөөнү ишке ашыруунун жана жарандардын бийлик менен натыйжалуу иштешүүсүнүн эң бир маанилүү механизми катары эсептөө менен биз өз ишмердүүлүгүбүздөгү төмөнкү негизги принциптерге ыктай тургандыгыбызды билдиребиз:  

Адилеттүүлүк – кыйноонун курмандыгына карата адилет болуу, жазасыз калтырууга каршы күрөш, ишибизде биз карманышыбыз керек болгон адеп-ахлактык категория. Айланасындагылар менен, кыйноолорго каршы күрөштө — теңдештик. Биргелешип чечим кабыл алууда, кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчиликти бөлүштүрүүдө – биримдик.

1. Адам укуктарына ыктоо – биргелешип аракет кылуу, бирдей түшүнүү;

2. Кесипкөйлүк – кардарга толук маалымат берүү, адам укуктары бузулган бардык учурларды аныктоо, бардык улуттук жана эл аралык коргоо механизмдерин болушунча колдонуу

—♦—

БИЗДИН СТРАТЕГИЯБЫЗ

Мыйзамдарды, укук колдонуу практикасын өркүндөтүү, коомдогу маалымдуулукту жана кызыкдар болгон тараптарын ортосундагы колдоону жогорулатуу аркылуу кыйноолор менен ырайымсыз мамиле жасалган учурларды азайтуу Коалициянын стратегиялык максаты болуп саналат.

Ушул Стратегиялык максатка жетүүнүн алкагында ишмердүүлүктүн 5 багыты (компоненти) белгиленген:

  1. 2020-жылга карата кыйноо жана ырайымсыз мамиле жасоо фактыларын натыйжалуу документтештирүүнү жана иликтөөнү кепилдеген мыйзамдар эл аралык стандарттарга шайкеш келтирилген.
  2. Кыйноолорду иликтөө эл аралык стандарттарга ылайык (натыйжалуу/ көз карандысыз/ тыкыр/ өз убагында) өткөрүлөт, кыйноолордун курмандыктарына укуктук жардам жана адилет соттук териштирүүлөр жеткиликтүү болушу камсыздалган.
  3. Жабык мекемелерге жарандык мониторинг жүргүзүү кыйноо колдонулган жана ырайымсыз мамиле жасалган учурларды азайтууга таасир этет жана натыйжалуулук, өз убагында аткаруу, ченемдүүлүк талаптарына жооп берет, сунуштамалар мыйзамдар жана укук колдонуу практикасы аркылуу ишке киргизилет.
  4. Калктын укуктук маданиятын жана кыйноо көйгөйлөрү жөнүндөгү маалымдуулугун жогорулатуу коомдо кыйноолорго жана ырайымсыз мамилеге чыдамдуу болуунун төмөндөшүнө алып келди.

Кыйноолорго каршы коалиция – кыйноолорго каршы күрөшүү маселелери боюнча атайылаштырылган уюмдардын туруктуу, динамикалуу, ишинин натыйжаларын ачык-айкын көрсөтүп бере алган түйүнү, ал коомдук пикирди калыптандырып, чечим кабыл алуу процессине таасир эте алат.

—♦—

БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨРҮБҮЗ

Биз биргелешкен иш-аракеттер менен ар бирибиздин салымыбыз кыйноолорго жана башка начар мамиле кылууга каршы күрөштө жардам берет деп ишенебиз. Коалициянын мамлекеттик, бейөкмөт жана эл аралык уюмдардын арасында кеңири өнөктөштүк түйүнү бар.

Генеральная
прокуратура КР
Национальный Центр КР по
предупреждению пыток
Верховный Суд КР Министерство
здравоохранения КР
Акыйкатчы
(Омбудсмен)КР
Адвокатура КР Кактус-новости 
   Кыргызстана и Бишкека
Коалиция против
пыток в Таджикистане  
Коалиция против пыток
 в Казахстане
Хельсинкский фонд 
по правам человека
Open Society
Foundation 
Программный офис
ОБСЕ в Бишкеке
 
Sigrid Rausing Trust Фонд 
«Сорос-Кыргызстан»
  
Представительство
Европейского
Союза в КР