Башталып Адам ата, Обо энеден,

Аял затын сыйлап келген илгертеден.

Энелерди бийик коюп, даңазалап,

Эзелтеден аялдардын баркын билген.

Ушул төрт сап ырдын ичинде аял затына болгон мээримди, аял затына аяр мамиле жасоону, урматтоону, сыйлоо сезимин ойготуу максаты менен Коалициянын волонтеру Адина Кумушбекова ыр жазды.

Коалициянын мүчөсү Центр содействия международной защите тарыхый кыска видеолорду тартуулайт.

Ар бир адам бул видеону көрүүгө милдетүү анткени «Ата — өчпөс чырак, Эне — соолубас булак» — бул макал менен Атанын дагы,эненин дагы өз орду, өз баркы болгондугу айтылып турат. Ата-эне бири- бирине жөлөк болуп, балдарына туура үлгү берип ынтымакта өмүр кечиргени эң жакшы көрүнүш десек болот.