Сегиз жылдан кийин Курманбектин кыйноого кабылганы аныкталды

Ийгиликтүү жаӊылыктардын бири. Сегиз жылдан кийин Курманбектин кыйноого кабылганы аныкталды. 2021 жылдын 12-январында Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) Адам укуктары боюнча комитети Курманбек Чыныбековго карата кыйноо болгондугун тапты. Комитеттин чечиминде айтылгандай, Кыргызстан Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактынын беш пункту боюнча мыйзамды бузган. Тактап айтканда, кыйноолордон эркин болуу укугу Читать дальше…