Кыргызстандагы Кыйноолорго каршы коалиция – бул укук коргоо уюмдарынын, жарандык активисттердин жана журналисттердин бейформал түйүнү.

КЫРГЫЗСТАНДА КЫЙНООЛОРГО КАРШЫ КОАЛИЦИЯСЫ